Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Gdańskie Studium Higienistki Stomatologicznej

NABÓR JUŻ PROWADZIMY
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - POCZĄTEK WRZEŚNIA 2013 ROKU

SZKOŁA POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ

ZAWÓD:

higienistka stomatologicznaCZAS TRWANIA NAUKI: 2 lata

Prezentacja szkoły [ZIP] - pobierz

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry), obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz praktyki zawodowe w gabinetach stomatologicznych. Czynności zawodowe higienistki stomatologicznej obejmują: dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie u pacjenta niektórych zabiegów profilaktyczno-kosmetycznych (np. piaskowanie, lakowanie), szerzenie oświaty zdrowotnej, instruktaże higieny jamy ustnej i fluoryzację. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwalają absolwentom na samodzielność w działalności zawodowej lub podjęcie pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Uzyskanie tytułu daje szersze kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej poprzez możliwość wykonywania u pacjenta wyżej wymienionych zabiegów.

Absolwentka Gdańskiego Studium Higienistki Stomatologicznej w Gdańsku posiada wszystkie uprawnienia asystentki stomatologicznej oraz dodatkowo tytuł technika i możliwość samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-stomatologicznych oraz leczniczych z zakresu stomatologii.

Absolwentka Studium Higienistki Stomatologicznej umie:

 • określić zadania, zakres i strukturę opieki stomatologicznej
 • rozpoznawać i określać wyposażenie pracowni stomatologicznej w sprzęt, narzędzia i materiały oraz aparaturę diagnostyczno-leczniczą
 • określać podstawowe czynności i zabiegi stosowane w stomatologii
 • współpracować z lekarzem podczas wykonywanych zabiegów stomatologicznych
 • przygotować zestawy narzędzi do zabiegów stosowanych w stomatologii zachowawczej, protetyce, paradontologii i ortodoncji
 • obsługiwać, kontrolować działanie oraz konserwować urządzenia i aparaturę stomatologiczną
 • stosować zasady i metody odkażania i wyjaławiania
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów, stosować zasady pielęgnacji podczas i po zabiegu diagnostycznym i leczniczym
 • organizować stanowiska pracy w poradniach stomatologicznych różnych specjalności
 • prowadzić dokumentację i sprawozdawczość stomatologiczną
 • określać i stosować czynności oraz techniki wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych i leczniczych z zakresu stomatologii
 • prowadzić profilaktykę próchnicy zębów, określać i stosować czynności oraz zabiegi higieniczno-profilaktyczne i lecznicze zgodnie z kompetencjami zawodowymi
 • prowadzić profilaktykę periodontologiczną, zapobiegać chorobom przyzębia i jamy ustnej oraz wadom szczękowo-zgryzowym
 • prowadzić profilaktykę ortodontyczną, stosować zabiegi zapobiegawczo-lecznicze pod kierunkiem lekarza specjalisty
 • przekazywać i wykorzystywać wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do oceny układu stomatologicznego
 • prowadzić profilaktykę onkologiczną jamy ustnej
 • określać zadania i zasady prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej, wspomagającej działalność leczniczą i rehabilitacyjną
 • określać i stosować metody i formy wychowania zdrowotnego w prowadzeniu stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach
 • samodzielnie wykonywać niektóre zabiegi stomatologiczne, takie jak: lakowanie zębów, fluoryzacja, piaskowanie

KADRA:
Doświadczeni lekarze stomatolodzy, biolodzy, farmaceuci, specjaliści zdrowia publicznego i pielęgniarstwa

08/03/2013

Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej

NABÓR JUŻ PROWADZIMY
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - POCZĄTEK WRZEŚNIA 2013 ROKU

ZAWÓD:

technik dentystycznyCZAS TRWANIA NAUKI: 2,5 roku

Prezentacja szkoły [ZIP] - pobierz

Osoba po ukończeniuszkoły technika dentystycznego posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych w pracowni protetycznej lub ortodontycznej.

Zadania zawodowe:

 1. sporządzenie gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęki i żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę oraz ich artykulacja
 2. realizowanie technologicznych procedur laboratoryjnego wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu żucia
 3. wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
 4. wykonywanie pracy zgodnie z projektem klinicznym

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów) i kończy się uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu i publicznych i niepublicznych pracowniach protetycznych, ortodontycznych oraz poradniach stomatologicznych.

Absolwent Studium Techniki Dentystycznej umie:

 • przygotować stanowisko pracy
 • przestrzegać reżimu technologicznego podczas przygotowywania materiałów stosowanych w ortodoncji
 • odlewać z wycisków oraz opracowywać modele robocze i diagnostyczne
 • wykonywać aparaty profilaktyczne
 • wykonywać aparaty stosowane w leczeniu ortodontycznym
 • naprawiać aparaty ortodontyczne
 • wykonywać i wmontowywać dodatkowe elementy, zgodnie z zaleceniem lekarza
 • oceniać jakość wykonywanych aparatów ortodontycznych i szyn chirurgicznych
 • rozróżniać typy aparatów stałych
 • uwzględniać sposoby leczenia stosowane w danym regionie
 • korzystać z dokumentacji materiałowej, instrukcji obsługi urządzeń i literatury fachowej
 • podnosić swoje kwalifikacje oraz wdrażać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ortodoncji

KADRA:
Profesjonalna kadra pedagogiczna: doświadczeni lekarze stomatolodzy i protetycy

WSPÓŁPRACA:

 • Renomowane gabinety stomatologiczne i wzorcowe pracownie techniki dentystycznej

NISKIE CZESNE, PROMOCJE

08/03/2013

Pomoc dla uczniów polskich szkół na Litwie

Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze

Proponujemy wpinki wykonane ze srebra, stanowiące element stroju galowego, będące wyrazem nobilitacji i przynależności do społeczności szkolnej oraz sympatyków Gdańskich Szkół „Lingwista”.

Pierwowzór wpinki stanowi moneta antyczna - drachma ateńska bita w swej wzorcowej formie od końca VI w. przed Chrystusem do końca wolny peloponeskiej.

25/11/2010 | Przeczytaj więcej

Podziękowanie za wsparcie uczniów polskich szkół na Litwie

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji informuje, iż za dotychczasowe wpłaty zostało zakupione wyposażenie Domu Polskiego na Litwie.

Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i zachęcamy kolejnych sympatyków Gdańskich Szkół „Lingwista” do wsparcia naszej akcji.

24/11/2010